ozdogan.com.tr ?zdo?an Grup - Ankara ? Türkiye ---------- Biz Gelece?i Kuruyoruz ?zdo?an Grup

ozdogan.com.tr
Title: ?zdo?an Grup - Ankara ? Türkiye ---------- Biz Gelece?i Kuruyoruz ?zdo?an Grup
Keywords: Ankara,Belek, antalya, turkey, türkiye, calista, otel, hotel, luxury, lüks, lux, ?zdo?an, ?zkar, in?aat, sigorta, Turizm, Proje, Baraj, ayd?n, mu?la, karayolu, bigadi?, ?ine, hiroelektrik, k?n?k
Description: ?zdo?an Grup, ?zdo?an ?n?aat, ?zkar ?n?aat, ?zdo?an Enerji, ?zkar Turizm, ?zdo?an Proje, ?zkar Sigorta
ozdogan.com.tr is ranked 5775069 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,447. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ozdogan.com.tr has 43% seo score.

ozdogan.com.tr Information

Website / Domain: ozdogan.com.tr
Website IP Address: 138.201.25.59
Domain DNS Server: ns3.interaktifhosting.com,ns2.interaktifhosting.com

ozdogan.com.tr Rank

Alexa Rank: 5775069
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ozdogan.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,447
Daily Revenue: $9
Monthly Revenue $283
Yearly Revenue: $3,447
Daily Unique Visitors 869
Monthly Unique Visitors: 26,070
Yearly Unique Visitors: 317,185

ozdogan.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html
Date Tue, 09 Aug 2016 20:15:44 GMT
Server Microsoft-IIS/6.0

ozdogan.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Ankara 4 0.89%
Belek 0 0.00%
antalya 1 0.26%
turkey 0 0.00%
türkiye 8 2.11%
calista 1 0.26%
otel 3 0.44%
hotel 0 0.00%
luxury 1 0.22%
lüks 1 0.15%
lux 1 0.11%
?zdo?an 13 3.47%
?zkar 7 1.31%
in?aat 3 0.67%
sigorta 1 0.26%
Turizm 2 0.44%
Proje 6 1.12%
Baraj 1 0.18%
ayd?n 0 0.00%
mu?la 0 0.00%
karayolu 0 0.00%
bigadi? 0 0.00%
?ine 0 0.00%
hiroelektrik 0 0.00%
k?n?k 0 0.00%

ozdogan.com.tr Traffic Sources Chart

ozdogan.com.tr Similar Website

Domain Site Title

ozdogan.com.tr Alexa Rank History Chart

ozdogan.com.tr aleax

ozdogan.com.tr Html To Plain Text

?zdo?an Grup - Ankara ? Türkiye ---------- Biz Gelece?i Kuruyoruz ?zdo?an Grup TüRK?E ENGLISH Ana Sayfa ?zdo?an Grup Y?netim Kurulu Ba?kan?n Mesaj? Tarih?e Vizyon & Misyon Kalite De?erlerimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas? ve ?lkeleri ?evre Duyarl?l???m?z & Sosyal Sorumluluklar?m?z Belgelerimiz Bilgi Toplumu Hizmetleri ?zkar ?n?aat ?zdo?an ?n?aat Sekt?rler ?n?aat Sekt?rü ?zdo?an ?n?aat ?zkar ?n?aat ?zkar Construction Oman LLC Sigorta Sekt?rü Enerji Sekt?rü Proje Sekt?rü Turizm Sekt?rü Calista Luxury Resort - ANTALYA JW Marriott - ANKARA ?n?aat Ekipmanlar? Listesi Bas?n Odas? Haberler Projeler Tamamlanm?? Projeler Devam Eden Projeler ?nsan Kaynaklar? Galeri Foto?raf Galerisi ?zdo?an Video E-Katalog ?leti?im Bas?n ve Kamuoyunun Dikkatine 15 Temmuz 2016 ak?am saatleri itibar?yla ülkemizin kar?? kar??ya kald??? darbe giri?imi demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, birlik ve bütünlü?ümüzü hedef alm??t?r. Halk?m?z, Devletimiz ve kolluk kuvvetlerimizin demokrasiye olan inanc? galip gelmi? ve kabul edilemez darbe giri?imi etkisiz hale getirilmi?tir. Cumhuriyetimizin en temel yap?ta?? demokrasidir ve demokratik bir hukuk devleti ?at?s? alt?nda bir arada ya?amak milletimizin gelece?inin en ?nemli garantisidir. Ya?anan bu ola?anüstü sürecin h?zla normale d?nmesi i?in her zamankinden daha fazla sa?duyu, birlik ve beraberli?e ihtiyac?m?z bulunmaktad?r. Devletimiz ve halk?m?zla omuz omuza bu günleri de a?aca??m?za olan yürekten inanc?m?z? ifade ederken, olaylarda ya?am?n? yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sab?r, yaral?lara acil ?ifalar diliyoruz. Sayg?lar?m?zla, ?zdo?an Grup Türkiye'nin yeniden yap?lanmas?na katk?da bulunan en ?nemli sekt?rlerden biri de, h?zla geli?mekte olan in?aat sekt?rüdür. Temeli 1960'lara dayanan ve teknolojideki en son yenilikleri takip eden ?zdo?an Grup, uzun y?llardan beri süregelen bilgi birikimi, tecrübeli ve dinamik kadrosu ile, hem Türkiye i?indeki hem de Türkiye d???ndaki ki?i ve kurulu?lara hizmet vererek, Türk in?aat sekt?rüne katk?da bulunan bu sekt?rdeki ?ncü firmalardand?r. Bir?ok ?nemli baraj ve hidroelektirik santralleri, yol, sulama, tünel ve otel in?aat? gibi projeleri ba?ar? ile tamamlayan ?zdo?an Grup, Türkiye’nin gelece?inin kurulmas?nda ?nemli bir rol üstlenmi?tir. Türkiye'deki ilk JW Marriott Ankara'da Dünyan?n 70 ülkesinde 3500'in üzerinde turizm yat?r?m?na sahip dünyan?n ?nde gelen konaklama zinciri Marriott International'?n lüks otel markas? JW Marriott, Avrupa'daki d?rdüncü, Türkiye'deki ilk oteli JW Marriott Ankara'n?n kap?lar?n? a?t?. 30'u suit olmak üzere t ... Medyada ?zdo?an Grup Tüm Haberler ?ZDO?AN ?N?AAT ?ZKAR ?N?AAT ?ZKAR OMAN LLC ?ZDO?AN ENERJ? ?ZKAR TUR?ZM ?ZDO?AN PROJE ?ZKAR S?GORTA

ozdogan.com.tr Whois

Domain Name: OZDOGAN.COM.TR